Vår historia

En tillfällighet och två starka drivkrafter ledde till att vi grundades en gång i tiden.  Året var 1990 och Guido och Rose-Marie Kaic arbetade då för en konkurrerande verksamhets filial.  Hemkomna efter ett par veckors semester väntade deras uppsägningsbrev i brevlådan. Filialen skulle läggas ner. Guido och Rose-Marie valde att ta saken i egna händer och fylla den lucka som nu fanns på den lokala marknaden. De satsade och startade eget. Två företag grundades, Hallandssanering och GRK Fuktteknik, då var det en tydlig gränsdragning mellan företagen där inriktningarna var sanering och fukt.

År 2000 tog Guido över både företagen och drev under en tid två enskilda bolag med fem anställda. Med tiden suddades gränsdragningen mellan de båda företagen ut mer och mer. År 2004 slogs de både företagen ihop och blev Hallandssanering AB.

  År 2017-11-01 fick hallandssanering nya ägare Carl-Johan Berthilsson och Robert Toncic vilket bildade det   nya Hallandssanering AB med Guido Kaic som VD, Toni Kaic som Projektledare/Arbetsledare och       Cathrine Steen som Ekonomiansvarig Controller

 nya Hallandssanering AB syselsätter idag förutom Guido,Toni och Cathrine 14 kolektivanställda personer

Grundare till Hallandssanering AB
Samt VD för nya Hallandssanering AB

Projektledare/Arbetsledare för nya Hallandssanering AB