Asbestsanering

Så här jobbar vi med asbestsanering

Asbest är skadligt för människan. Därför kräver asbestsanering både kompetens och omfattande säkerhetsåtgärder. Våra medarbetare är utrustade med den bästa utrustning på marknaden och får täta läkarkontroller. Vi följer alla lagar och de krav som Arbetsmiljöverket ställer. Våra medarbetare ska alltid känna sig trygga. På så sätt kan du som kund känna dig trygg med att vi utför ett säkert saneringsarbete med både kompetens och erfarenhet.

Vi utför även provtagning av misstänkt material och lämnar en komplett dokumentation.

Har du asbest i ditt hus? Kontakta oss

Vet mer om asbest »