Vet mer om äkta hussvamp

Hussvamp kan sprida sig över stora ytor

Hussvamp växer till en början ytligt på virket med ett vitt flockigt mycel.

Så småningom övergår mycelet i ett hinnliknande överdrag, som kan bli smutsigt gulgrått till färgen.

I denna mycelhinna bildas strängar, vanligen 3-4 mm tjocka. Med hjälp av strängarna kan svampen sprida sig över stora ytor.

När svampen bryter ned virkets cellulosa kan den transportera fukt bland annat från marken där den ofta har sitt ursprung, ibland långt ifrån den skadade konstruktionen.

I fuktig atmosfär avsöndrar svampens mycel klara droppar av rent vatten, vilket har gett svampen dess latinska artnamn (lacrymans = den gråtande).

Vid nedbrytningen av virket utsöndrar hussvampen bland annat en syra, oxalsyra.

För att överleva måste svampen neutralisera denna syra med hjälp av kalk. Därför förekommer ofta hussvamp i anslutning till skorstenar och andra murverk.

Äkta husvamp i en K-märkt fastighet

Äkta husvamp i en K-märkt fastighet

Äkta husvamp i en K-märkt fastighet