Fasadimpregnering (Hydrofobering)

Så här jobbar vi

Vi besiktigar först fasaden och lämnar sedan ett åtgärdsförslag tillsammans med offerten. Olika fasader kan behöva olika förberedelser innan impregnering. Vi måste alltid tvätta fasaden först och är det tegel eller en putsad fasad kan vi behöva laga eventuella sprickor.

En fasadimpregnering är en investering för ditt hus. Genom att impregnera din fasad skyddar du den mot exempelvis frost ,fuktskador och föroreningar Vår leverantör lämnar en rekommendation att impregneringen ska hålla i 10 år med en återbehandlingstid efter 7 år.

Vill du meta mer eller ha en demonstration? Kontakta oss

Vet mer om fasadimpregnering (hydrofobering) »