Fuktutredningar

Så här jobbar vi

Vi har 30 års erfarenhet av att jobba med fuktutredningar. Under åren har vi stött på det mesta.

Kontakten med dig som kund börjar med en beställning, sedan gör vi en utredning som följs av en snabb återkoppling, en fullständig dokumentation och sedan en återrapportering med ett åtgärdsförslag.

Om vi kan hjälpa er att åtgärda skadan så skickar vi en offert på det separat. Men vi kanske upptäcker att orsaken inte beror på fukt och att åtgärden ligger utanför vårt verksamhetsområde. Då kan vi oftast förmedla en duktig kontakt som kan hjälpa er.

Misstänker du en fuktskada? Kontakta oss

Vet mer om fuktutredning »