Vet mer om krypgrund

En krypgrund är ett utrymme mellan marken och bjälklaget. En konstruktion som ofta kan leda till fuktskador. En krypgrundsavfuktare håller luftfuktigheten låg i krypgrunder för att hålla exempelvis mögel borta. Ett problem som även kan uppstå i exempelvis i källare och på vindar, där en krypgrundsavfuktare också kan vara en åtgärd.

En krypgrundsavfuktare skapar ett undertryck vilket gör att lukten från grunden sugs ner i grunden istället för att spridas upp i huset. I normalfall kan du märka en skillnad redan efter en månad. Du behöver inte oroa dig för att den ska väsnas, i avfuktaren sitter en fläkt som dämpar ljudet på vägen ut. Avfuktaren är hygrostartstyrd vilket innebär att den bara går när den måste gå och en beräknad årlig kostnad för ström görs.

Fukt- och vattenskador är ett av de vanligaste problemen som drabbar en husägare. En krypgrund är ofta utsatt av fukt från flera olika håll och genom att avfukta luften så att den relativa fukten understiger kritiskt värde kan angrepp av mögel förhindras.

Hur uppstår fuktproblem i krypgrunden?
All luft innehåller mer eller mindre fukt och är i sig själv helt ofarligt, men fukt tillsammans med organiska material som t ex i en krypgrund orsakar ofta problem i form av mögelangrepp, svampbildning och lukter. Att fuktpåkänningen blir så stor på en krypgrund att det till slut blir ett problem kan bero på en eller flera orsaker t.ex. 

- När varm utomhusluft kommer in i den kalla krypgrunden via ventiler eller sprickbildningar kyls den ner varvid luftfuktigheten (relativa fukten) ökar. I extrema fall bildas kondens och vattendroppar som blir hängande i undertaket.
- Tillskott av fukt genom avdunstning från krypgrundens markyta.
- Fukt från omgivningen genom grundmuren och otätheter i grundkonstruktion.
- Vatten som tränger in i krypgrunden genom grundmuren från marken runt omkring

Principen för avfuktning av krypgrunder
När utomhusluften, särskilt under den varma årstiden, kommer in i krypgrunden under huset kyls den av den kalla omgivningen varvid den relativa fukten ökar och därmed risken för mögelangrepp och lukter. Genom att avfukta luften så att den relativa fukten understiger ett kritiskt värde kan angrepp av mögel förhindras. Luften i krypgrunden sugs in i avfuktaren. Den torra luften skall distribueras på ett sådant sätt att krypgrunden hålls torr. Samtidigt som avfuktaren torkar luften avlägsnar den all fukt ut ur krypgrunden till omgivningen. Corroventas krypgrundsavfuktare 300TT är så konstruerad att den inte bara torkar luften utan att den luftmängd som lämnar krypgrunden tillsammans med all fukt kan varieras (utan att avfuktarens kapacitet eller driftskostnad påverkas). På så sätt kan undertrycket i krypgrunden styras så att alla eventuella lukter sakta sugs ner i krypgrunden och via avfuktaren ut till omgivningen

 

Installerad Krypgrundsavfuktare

Ej sanerad grund

Påväxt i grund hög fuktighet

Gamla byggrester i Krypgrunden

Genomgång med kund installationen av
Krypgrundsavfuktare