Termografering

Så här jobbar vi

Vi utför termografering med toppmodern utrustning. Vi har valt att byta ut utrustningen allt eftersom att tekniken förfinas för att vi ska kunna leverera kvalité. Vi utför termografering i fastigheter för att hitta dolda läckage på värmesystem, varmvattenledningar och kallvattenledningar.

Vi utför även byggtermografering, ett effektivt sätt att konstatera eventuella energiförluster i huset.

Behöver du lokalisera en värmeläcka? Kontakta oss

Vet mer om Termografering »