Vet mer om Termografering

IR-strålningen omvandlas till en värmebild

Termografi, även kallad värmefotografering, innebär att man omvandlar ett objekts IR-strålning till en synlig värmebild. Vid termografering används en så kallad värmekamera som registrerar infrarött ljus för att ”se” och ”mäta” den infraröda strålning som ett objekt avger. Värme eller infraröd energi är ljus som inte är synligt eftersom våglängden är för lång för att upptäckas av det mänskliga ögat. Den infraröda strålningen är en del av det elektromagnetiska spektrum som vi upplever som värme. Till skillnad från vanligt ljus avger allting som är varmare än absoluta nollpunkten värme i infrarött ljus. Även mycket kalla objekt, till exempel isbitar, avger infraröd energi.

Termografering är ett fantastiskt verktyg för att analysera klimatskalet på en fastighet och upptäcka energislöseri i byggnader. En värmekamera visar exakt var problemen finns så att  vi kan diagnostisera områden med energiförluster från en synlig värmebild.

På ett enkelt och effektivt sätt kan vi upptäcka:

  • Bristfällig isolering
  • Köldbryggor
  • Fuktskador
  • Luftläckage
  • Otäta rör
  • Defekt golvvärme

Kallras mellan golv & väggvinkel

Kallras mellan dörr och dörrkarm

Kallras (dåligt isolerat) tak/väggvinkel
värmeförluster i fastigheten

Läcksökning av läckage på värmesystem