Vet mer om vattenskador

Vi ser till att vattenskadan saneras snabbt.

Vattenskador i bostäder blir allt vanligare. Var femte lägenhet och mer än var tredje villa löper stor risk att drabbas varje år.

Fukt- och vattenskador kan orsaka stor materialförstörelse och stora kostnader. För att skadorna ska kunna begränsas är det viktigt att så fort som möjligt fastställa skadans omfattning och sätta in lämpliga resurser.

Vi har avfuktningsmetoder för alla situationer. Vi kan skräddarsy olika avfuktningslösningar utifrån vilken typ av vattenskada och inomhusmiljö det handlar om.

Vi kan hjälpa till med:

  • Skadebesiktning 
    Innan en skadereparation påbörjas är det viktigt att besiktiga skadan för att konstatera skadeorsak, så att rätt åtgärder vidtas. Vi gör en fuktindikering för att kontrollera ytlig utbredning. En skaderapport, med beskrivningar och fotografier, upprättas och en kostnadskalkyl kan också tas fram i detta skede. Vi kan också hjälpa till att anlita och informera en samordnande entreprenör, så att skadan kan åtgärdas så kostnadseffektivt som möjligt. 
  • Fuktmätning 
    Om vi vid skadebesiktningen inte kan avgränsa skadan eller fastslå orsaken gör vi en noggrannare fuktmätning. Förutom förekomsten av fukt kontrollerar vi även husets konstruktion och naturliga fuktstatus. Den resulterar i ett mätprotokoll, som utgör en viktig del i beslutsunderlaget för det fortsatta arbetet. 
  • Avfuktning vid vattenskada 
    Vid konstaterad vattenskada gör vi först en helhetsbedömning av skadans omfattning. Därefter sätts en lämplig och effektiv avfuktnings utrustning in för att återställning av skadan kan ske fortast möjligt
Vi har lång och gedigen erfarenhet av att besiktiga, åtgärdsbestämma och åtgärda fukt- och vattenskador.
Våra avfuktningstekniker ger den hjälp som behövs genom hela processen. Vi ger även råd för hur det fortsatta renoveringsarbetet kan lösas på ett kostnadseffektivt sätt.

Fuktmätning med Bollman Fuktkvotsmätare

Avlopp skada i fastighet

Läckage v-v-rör i uppreglat golv