JOUR SANERINGSARBETEN OCH FASTIGHETSTJÄNSTER

Hallandssnanering AB erbjuder jourverksamhet dygnet runt alla dagar på året utanför ordinarie arbetstider. Inställelsetiden inom Halland och Norra Skånes regionen inom 60 minuter.

Våra jourbilar är fullutrustade med saneringsmaterial för upp till sex saneringstekniker.

Utöver rengöringsmaterial och förbrukningsartiklar innehåller de dessutom följande: avfuktare, våtsug och olika typer av handverktyg så som handklinga, borrmaskin, skruvdragare och sticksåg.

Under jourtid når ni oss på telefon 035 - 12 14 45 (Halmstad), 0431 - 49 00 00 (Ängelholm)

Vid skadeanmälan ställs ett antal frågor för att skapa en uppfattning om ytterligare resurser behöver aktiveras, dessutom tas uppgifter på anmälare samt den person som möter upp vid fastigheten.

Ni kan vända er till oss när ni får problem i er fastighet, så hjälper vi er, alla tider på dygnet.