Vår historia

En tillfällighet och två starka drivkrafter ledde till att vi grundades en gång i tiden.  Året var 1990 och Guido och Rose-Marie Kaic arbetade då för en konkurrerande verksamhets filial.  Hemkomna efter ett par veckors semester väntade deras uppsägningsbrev i brevlådan. Filialen skulle läggas ner. Guido och Rose-Marie valde att ta saken i egna händer och fylla den lucka som nu fanns på den lokala marknaden. De satsade och startade eget. Två företag grundades, Hallandssanering och GRK Fuktteknik, då var det en tydlig gränsdragning mellan företagen där inriktningarna var sanering och fukt.

År 2000 tog Guido över både företagen och drev under en tid två enskilda bolag med fem anställda. Med tiden suddades gränsdragningen mellan de båda företagen ut mer och mer. År 2004 slogs de både företagen ihop och blev Hallandssanering AB.

  År 2017-11-01 fick hallandssanering nya ägare Carl-Johan Berthilsson och Robert Toncic vilket bildade det   nya Hallandssanering AB med Guido Kaic som VD, Toni Kaic som Projektledare/Arbetsledare och       Cathrine Steen som Ekonomiansvarig Controller

2018-11-15

Under företagets första verksamhetsår har vi ökat omsättningen med över 60 % mot den lagda budgeten och visar ett gott positivt resultat, och starkt kassaflöde, detta tack vare våra duktiga medarbetare.

Vi har även ökat personalstyrkan från 14 till 23 personer i skrivande stund. Nästa steg i den långsiktiga planen är att göra de organisatoriska förändringar som sattes upp när företaget startade. Detta är ett viktigt steg, dels för att maximera den kompetens och erfarenhet som finns inom företaget och kunna lägga ett större fokus på våra kunder och de projekt vi bedriver.

Guido kommer därför framöver arbeta operativt med fuktutredningar, vattenskador men även ha tjänsten som Affärsområdes- och Marknadschef.

Detta då vi tror att kundkontakt och fokus på våra kunders önskemål samt behov är en viktig del i ett lyckat framtidskoncept.

Guido har därför utsett Cathrine Steen till ny VD, Cathrine som idag är ekonomichef i bolaget kommer med detta ta över den administrativa rollen som VD för bolaget.

Till sin hjälp har Guido och Cathrine även fortsättningsvis Toni som Projekt- och Arbetsledare samt att vi har utökat med ytterligare en Arbetsledare genom Simon Gustavsson. Simon har rekryterats inom de egna leden. Naturligtvis har vi kvar alla våra kompetenta tekniker ute på fältet samt att vi håller på att expandera med ytterligare medarbetare.

Vi är utan tvekan övertygade om att vi på detta sätt inte bara utnyttjar våra resurser på bästa sätt utan även bygger en långsiktighet med fokus på kunden, som ligger oss varmt om hjärtat.

 


 nya Hallandssanering AB syselsätter idag förutom Guido,Toni och Cathrine 23 kolektivanställda personer

Grundare till Hallandssanering AB
Affärsområdeschef för nya Hallandssanering AB

Projektledare för nya Hallandssanering AB