Värderingsgrund

Våra värderingar utgör grunden i verksamhetssystemet. När vi många gånger är den sista utvägen, då är det extra viktigt att ha starka värderingar, och att vi som jobbar på eller för Hallandssanering delar dem.

Värderingarna styr oss när vi agerar som kollegor, företag och hjälper oss pejla in vad vi ska, och inte ska göra och vilka beslut vi kan ta och inte ta.

Det är också dem värderingarna som garanterar att man kan lita på Hallandssanering, respektera det vi levererar och veta var vi står.

Våra värderingar

Kvalitet

Alla pratar om kvalitet. Vi levererar - nu och i framtiden. Vi löser problem utan att förlora vårt engagemang eller äventyra vår integritet. Genom vårt uppträdande och språkbruk skapar vi ömsesidigt förtroende, då blir alla nöjda.

Sammanhållning

Vi bjuder på oss själva, uppmuntrar och hjälper varandra och med en positiv attityd skapar vi förutsättningar för säker arbetsmiljö där alla trivs och mår bra. Genom vårt kunnande och våra erfarenheter, agerar vi som ett samlat lag för att nå gemensamma mål. 

Respekt & ärlighet

Vi lyssnar och försöker förstå våra medmänniskor. Vi är ärliga och tar hänsyn till varandras känslor och åsikter. Genom att ta ställning visar vi på att vi menar vad vi säger.