Asbestsanering

Så här jobbar vi med asbestsanering

Asbest är skadligt för människan. Därför kräver asbestsanering både kompetens och omfattande säkerhetsåtgärder. Våra medarbetare är utrustade med den bästa utrustning på marknaden och får täta läkarkontroller. Vi följer alla lagar och de krav som Arbetsmiljöverket ställer. Våra medarbetare ska alltid känna sig trygga. På så sätt kan du som kund känna dig trygg med att vi utför ett säkert saneringsarbete med både kompetens och erfarenhet.

Vi utför även provtagning av misstänkt material och lämnar en komplett dokumentation.

Har du asbest i ditt hus? Kontakta oss

Vi jobbar med asbestsanering i Halmstad, Laholm & Falkenberg med omnejd.

Vi utför uppdrag i hela Halland men jobbar främst i Halmstad, Laholm och Falkenberg. Vi hjälper dig helhjärtat med stor kompetens och erfarenhet. Vi är en trygg samarbetspartner. Våra långa relationer med både kunder, samarbetspartners och medarbetare är ett resultat av detta.

Information om asbest

Asbest finns naturligt i berggrunden. Det är inte farligt för naturen utan bara för människan. Asbest är först farligt när du börjar röra eternitskivorna eller bryter sönder dem. Asbestfibrer är som små hullingar som hakar fast när du andas in dem. Det går varken att andas, hosta eller snyta ut dem.

I Sverige började vi använda asbest på mitten av 50-talet tills det förbjöds i slutet på 70-talet då cancerfallen ökade markant. Den första kopplingen som gjordes var när merparten av alla anställda på en fabrik i Perstorp, som tillverkade eternitskivor, drabbades av cancer.

Asbest är ett stabilt och fast material och användes primärt som brandskydd. Det kan vara inbyggt i huset men kan också finnas som ytskick i exempelvis källartak för att förhindra att en eventuell källarbrand steg uppåt. Men asbest användes också som bindemedel, till tak och fasader och som isoleringsmaterial till rörböjar.

Hus som är byggda innan 1983 ska du vara extra vaksam på, även om asbest förbjöds på slutet av 70- talet fanns rester av materialet kvar på marknaden.

Vet mer om asbest »