Vet mer om Asbest

Asbest finns naturligt i berggrunden. Det är inte farligt för naturen utan bara för människan. Asbest är först farligt när du börjar röra eternitskivorna eller bryter sönder dem. Asbestfibrer är som små hullingar som hakar fast när du andas in dem. Det går varken att andas, hosta eller snyta ut dem.

I Sverige började vi använda asbest på mitten av 50-talet tills det förbjöds i slutet på 70-talet då cancerfallen ökade markant. Den första kopplingen som gjordes var när merparten av alla anställda på en fabrik i Perstorp, som tillverkade eternitskivor, drabbades av cancer.

Asbest är ett stabilt och fast material och användes primärt som brandskydd. Det kan vara inbyggt i huset men kan också finnas som ytskick i exempelvis källartak för att förhindra att en eventuell källarbrand steg uppåt. Men asbest användes också som bindemedel, till tak och fasader och som isoleringsmaterial till rörböjar.

Hus som är byggda innan 1983 ska du vara extra vaksam på, även om asbest förbjöds på slutet av 70- talet fanns rester av materialet kvar på marknaden.

Sanering av sprutasbest

Slipning av tjärklister i kommersiell lokal