Brandsanering

Så här jobbar vi

Vi har jour dygnet runt 365 dagar om året och har ett nära samarbeta med de flesta försäkringsbolag. Därför kan vi vara fort på plats när olyckan är framme. Vi tar vara på så mycket som möjligt av skadat lösöre och minimerar skadorna på fastigheten.

Först börjar det med en besiktning eller akut åtgärd. Är det en akut åtgärd kan vi exempelvis tvätta kläder så att du som är drabbad klarar dig de första dagarna efter branden. Vi sanerar sedan och om det behövs, lagerhåller vi er egendom hos oss. Vi gör även en bedömning om det är ekonomiskt försvarbart att rengöra sakerna.

Det är viktigt att gå igenom elektronisk utrusning då kvarliggande sot eller annan förorening kan leda till kortslutning och brand. Vi har utbildade tekniker inom reparation och sanering av elektrisk utrusning.

Behöver du hjälp med brandsanering? Kontakta oss

Vet mer om brandsanering »