Vet mer om brandsanering

Det går att rädda mycket mer än vad du kan tro. Även foton kan i många fall rekonstrueras. Brandsanering är även viktigt ur miljösynpunkt. Istället för att slänga fåtöljen räddar vi den och håller nere avfallsmängden och förhindrar att människan överkonsumerar. På så sätt är arbetet en del av kretsloppet. Något som vi på Hallandssanering är mycket stolta över.

Sanering av förråd efter brand
i villafastighetens garage

Brandskada i förråd

Brandskada i Livsmedelindustri