Vet mer om fågelsäkring

Mås och Trut som häckar på ditt tak

Om du har en fastighet som du äger och har problem medatt fåglar häckarså kan vi hjälpa dig att bli av med problemen.Detta är ett växande problem att att sjöfåglar flyttar närmare in i städerna och etablerar sig på våra tak.Du som fastighetsägare har rätt att skydda din fastighet då spilning samt igensättning av grenar med mera kan orsaka skador på fastigheten. Vi kommer gärna ut och lämnar en offert så du får en lösning. Många har även bekymer med att inte kuna gå in i sin fastighet utan att bli arttackerade.Häcknings säsongen är från sista veckan i april-första veckan i juli

Så vänta inte ring oss idag