GRÖN-FRI

Vi är en auktoriserad GRÖN-FRI entreprenör. JAPE har tagit fram denna unika produkt för att döda och ta bort alger, mossa och annan beläggning på tak eller fasader. GRÖN-FRI är en långtidsverkande vätska där resultatet kommer efter ungefär 1 år. Det är kostnadseffektiv lösning där alternativet är att tvätta taket men då till en betydligt större kostnad. GRÖN-Fri kräver en minimal arbetsinsats och nybehandling krävs bara vartannat till vart tredje år.

Vill du mer om GRÖN-FRI? Kontakta oss

Vet mer om GRÖN-FRI »