Vet mer om industrisanering

Saneringar/städningar skapar bättre miljö på arbetsplatserna samt minskar risker för dammexplosioner. Damm på kabelstegar kan bidra till ökad värmeutveckling som i längden kan bli en brandrisk. Industristädningar kan vara väldigt komplicerade för det finns mycket att ta hänsyn till, så som den dagliga versamheten på plats, hur arbetsplatsen ser ut, finns det hälsofarliga partiklar för att nämna några faktorer som spelar roll för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt.

Hallandssanering AB  har rätt utrustning för att utföra alla typer av industrisaneringar så som dammsugning och tvättning mm. 

Underhållssanering i industrifastighet
för bättre arbetsmiljö

Högtryckstvättning av väggar efter brand i Industrilokal