Vet mer om luktsanering

Det viktigaste med luktsanering är att finna källan till den dåliga lukten. Källan kan vara allt från mögel, nikotin, rök eller urin från djur.

Vi tar hjälp av en mängd olika metoder vid luktsanering:

  • Vaportek: Vid sanering av nikotinlukt i rum så använder man sig av en metod kallad vaportek.
  • Ozonering: Denna metod använder man sig av för att få bort röklukt på lösöret.
  • Foggning: Vid angrepp av brand, mögel och dålig lukt så kan man med hjälp av kemisk ånga fylla rummet och effektivt få bort lukten.
  • Rökätare: Brandrökslukt i t.ex. en trappuppgång kan minimeras med hjälp av rökätare.

Elektrisk Fogger för kemisk Luktsanering

Fogning av lösöre efter brand