Vet mer om social sanering

Social sanering är ofta en känslig historia där diskretion är en hederssak. Det gäller oftast boendemiljöer och inte sällan med tragiska förtecken. 

Våra kunder inom social sanering är ofta socialtjänsten eller hyresvärdar. Rent tekniskt handlar det om miljöer så hårt nedsmutsade att ordinarie städpersonal inte mäktar med att få rent.

Vi återställer de förorenade miljöerna till bruksskick – om det så krävs rivning, omtapetsering, golvslipning eller målning/spärrmålning – eller om det räcker med ordentlig rengöring och desinficering.?? Våra saneringstekniker har fullständig skyddsutrustning, kunskap om, och tillgång till rätt kemikalier och utrustning för att på säkraste sätt ta hand om social sanering. I många fall där man vill få bort möblemang och/eller annan utrustning så kan vi även ordna med transporter och deponi. 

Tänk på att försäkringsärenden måste anmälas till försäkringsbolaget innan sanering kan påbörjas.

I utrymmen där det luktar illa har vi möjlighet att använda ozongeneratorer för att effektivt och skonsamt luktsanera utrymmet. Ozonet verkar genom att oxidera organiska ämnen och rök, samt oxiderar effektivt bort främmande luktämnen samt bakterier och virus. 
I de allra flesta fall blir endast koldioxid och vatten kvar.

Kompressor till kyl sönder
livsmedel ruttnat

Sanitär sanering av kylrum där livsmedel förstörts