Pilefeldtsgatan 62, 302 50 Halmstad

Ring idag: 035 – 12 14 45

}

Mån-Fre: 7-16, därefter jour

Fukt & Vattenskador

Fukt och vattenskador kan leda till allt ifrån hälsoskador till stora fastighetsskador. Vi finns här för att snabbt hjälpa till.

 

Boka nu

De vanligaste fuktskadorna

Uteblivna saneringsåtgärder kan leda till väldigt olika allvarliga konsekvenser för din hälsa, fastighetens skick och dina besökares upplevelse. Här är några av de vanligaste problemen vi stöter på och deras innebörd. 

Äkta hussvamp

Äkta hussvamp (serpula lacrymans) är en farlig virkesförstörare.

Att få bort ett hussvampsangrepp är ett stort och krävande jobb, som du inte kan göra på egen hand. I rätt förhållande växer hussvamp i 6mm per dygn.

Vattenskador

Vattenskador i bostäder blir allt vanligare. Var femte lägenhet och mer än var tredje villa löper stor risk att drabbas varje år.

Fukt- och vattenskador kan orsaka stor materialförstörelse och stora kostnader. Vi ser till att vattenskadan saneras snabbt.

Fasadimpregnering/hydrofobering

En fasadimpregnering är en investering för ditt hus. Genom att impregnera din fasad skyddar du den mot exempelvis frost ,fuktskador och föroreningar Vår leverantör lämnar en rekommendation att impregneringen ska hålla i 10 år med en återbehandlingstid efter 7 år.

Hur vi jobbar:

Vi finns till snabb hjälp när du misstänker fukt- eller vattenskada. Vi är med från början till slut i hela din åtgärdstrappa, som vi brukar dela upp på följande sätt:

1. Skadebesiktning – Vi konstaterar skadeorsak, utbredning, m.m. Behövs det en samordnande entreprenör för att åtgärda problemet mer kostnadseffektivt? Vi tar även fram en kostnadskalkyl

2. Fortsatta mätningar – Vi utreder problemet noggrannare vid behov. Vi gör de mätningar som behövs och beslutar vilka åtgärder som är de bästa för att gå vidare.

3. Åtgärd – Vid konstaterad skada avfuktar och torkar vi, samt tilltar andra eventuella åtgärder. Ifall problemet skulle visa sig vara utanför vårt ansvarområde, hänvisar vi er till en seriös kontakt som hjälper dig att gå vidare.

4. Slutmätning – Vi ser till så att problemet verkligen är åtgärdat och att det inte återupprepas. Vi dokumenterar arbetet.

 

Några av tjänsterna:

Äkta hussvamp

Hussvamp växer till en början ytligt på virket med ett vitt flockigt mycel.

Så småningom övergår mycelet i ett hinnliknande överdrag, som kan bli smutsigt gulgrått till färgen.

I denna mycelhinna bildas strängar, vanligen 3-4 mm tjocka. Med hjälp av strängarna kan svampen sprida sig över stora ytor.

När svampen bryter ned virkets cellulosa kan den transportera fukt bland annat från marken där den ofta har sitt ursprung, ibland långt ifrån den skadade konstruktionen.

Fuktutredningar

Vi har 30 års erfarenhet av att jobba med fuktutredningar. Under åren har vi stött på det mesta.

Kontakten med dig som kund börjar med en beställning, sedan gör vi en utredning som följs av en snabb återkoppling, en fullständig dokumentation och sedan en återrapportering med ett åtgärdsförslag.

Om vi kan hjälpa er att åtgärda skadan så skickar vi en offert på det separat. Ifall åtgärden ligger utanför vårt ansvarsområde hänsvisar vi till en seriös kontakt som kan hjälpa dig att gå vidare.

Vattenskador

När du har råkat ut för en skada är våra kvalificerade tekniker snabbt på plats. Med lång erfarenhet väljer vi ut den lämpligaste metoden för att effektivt minimera effekterna av vattenskadan, förhindra följdskador och kontrollera kostnaderna. Genom arbetets gång ger vi er stöd och råd. Oavsett om skadan är mer eller mindre omfattande hjälper vi er hela vägen. Och om det behövs har vi extra resurser och avancerad utrustning för akuta behov eller komplicerade skador.

Våra tjänster inkluderar bland annat:

Fasadimpregnering/hydrofobering

Fuktutredningar

Äkta hussvamp

Krypgrundsavfuktare

Termografering

Vattenskador

035 - 12 14 45

Kontakta oss och kom igång direkt