Pilefeldtsgatan 62, 302 50 Halmstad

Ring idag: 035 – 12 14 45

}

Mån-Fre: 7-16, därefter jour

Våra saneringslösningar

Sanering är ett begrepp som omfattar många olika typer av tjänster och problem. Vi finns här som din helhetspartner inom hela området.

 

Boka nu

De vanligaste saneringsproblemen

Uteblivna saneringsåtgärder kan leda till väldigt olika allvarliga konsekvenser för din hälsa, fastighetens skick och dina besökares upplevelse. Här är några av de vanligaste problemen vi stöter på och deras innebörd. 

Asbestsanering

Asbest är skadligt för människor och dess användning har varit förbjuden sedan 70-talet i Sverige. Genom erfarenhet, kompetens och omfattande säkerhetsåtgärder finns vi till hjälp.

Brandsanering

Genom jour dygnet runt och nära samarbete med försäkringsbolag kan vi snabbt vara till hjälp med sanering efter brandskador.

Fågelsäkring

Vi jobbar med skräddarsydda lösningar för fågelsäkring, anpassade efter fågelart och ditt behov. Vi använder oss av utbildad personal och säker och modern utrustning.

Processen

Vi jobbar med i princip allt inom sanering, och är en flexibel partner som ebjuder helhetslösningarna du behöver. 

Ett växande område som är svårt att inte lägga märke till är asbest-problemet som kan vara ett stort problem i allt i från villor till kommerciella fastigheter sedan det förbjöds på 70-talet. Här kan vi hjälpa till med både rivning och sanering.

Många fastighetsägare har även växande problem med fåglar. Ifall de orsakar skada på din egendom har du rätt att åtgärda problemet, även under häckning. Vi kan erbjuda både engångslösningar och långsiktiga åtgärder året om.

Några av tjänsterna:

Asbestsanering

Asbest är skadligt för människan och förbjudet sedan 70-talet. Därför kräver asbestsanering både kompetens och omfattande säkerhetsåtgärder. Våra medarbetare är utrustade med den bästa utrustning på marknaden och får täta läkarkontroller. Vi följer alla lagar och de krav som Arbetsmiljöverket ställer. Våra medarbetare ska alltid känna sig trygga. På så sätt kan du som kund känna dig trygg med att vi utför ett säkert saneringsarbete med både kompetens och erfarenhet.

Vi utför även provtagning av misstänkt material och lämnar en komplett dokumentation.

Brandsanering

Det går att rädda mycket mer än vad du kan tro. Även foton kan i många fall rekonstrueras. Brandsanering är även viktigt ur miljösynpunkt. Istället för att slänga fåtöljen räddar vi den och håller nere avfallsmängden och förhindrar att människan överkonsumerar. På så sätt är arbetet en del av kretsloppet. Något som vi på Hallandssanering är mycket stolta över.

Först börjar det med en besiktning eller akut åtgärd. Är det en akut åtgärd kan vi exempelvis tvätta kläder så att du som är drabbad klarar dig de första dagarna efter branden. Vi sanerar sedan och om det behövs, lagerhåller vi er egendom hos oss. Vi gör även en bedömning om det är ekonomiskt försvarbart att rengöra sakerna.

Det är viktigt att gå igenom elektronisk utrusning då kvarliggande sot eller annan förorening kan leda till kortslutning och brand. Vi har utbildade tekniker inom reparation och sanering av elektrisk utrusning.

Fasad & Klottersanering

Klotter uppmanar till mer klotter så det bör tas bort så fort som möjligt. Om fasaden är utsatt för klotter frekvent kan vi efter sanering lägga på ett klotterskyddsmedel. På så sätt kan vi lättare ta bort klottret med en högtryckstvätt nästa gång det inträffar.

Vi har lång erfarenhet och använder oss av miljövänliga kemikalier!

Sanering/Städ

Vi erbjuder en mängd sanering och städtjänster. Dessa inkluder bland annat:

– Byggstäd
– Flyttstäd
– Social Sanering

Vi hjälper dig med de uppdragen som en vanlig städfirma inte kan hantera.

Våra saneringstjänster inkluderar bland annat:

Asbestsanering

Brandsanering

Bygg- & flyttstäd

Golvslipning

Grön-fri

Industrisanering

Fasad/Klottersanering

Luktsanering

Social sanering

Ventilationssanering

Skadedjur

Fågelsäkring

Magasinering av lösöre

035 - 12 14 45

Kontakta oss och kom igång direkt